Vấn Phật • 问佛 (Asking The Buddha II) • Thái Khang ft Trần Tâm


Vấn Phật • 问佛 (Asking The Buddha II)
(Cổ nhạc Phật Giáo Trung Hoa | Nhà soạn nhạc: JingPing)
Link audio 60 phút:
https://www.youtube.com/watch?v=m9MzpgU2-yU
• Hòa âm: Thái Khang | Tiêu (Nanziao): Trần Tâm
• Thực hiện: Cổ Thiền Âm
• Sản xuất: Nhân Duyên Tâm (ZEN Music)

Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *