Category: ZEN Music

Thư viện nhạc hòa tấu Phật Giáo không lời, nhạc thiền tịnh tâm v.v… được thực hiện bởi Cổ Thiền Âm do Nhân Duyên Tâm sản xuất.