Truyện Con Vẹt RÂDHA ( Tiền Thân Râdha )

15/08/2018 8:29 chiều0 commentsLượt xem:

Nữa đêm bao người đến……..

Trong khi trú tại tịnh xá Kỳ Viên, Đức Thế Tôn kể câu truyện này về một Tỳ Kheo luyến ái người vợ cũ thuở còn tại gia. Những tình tiết của câu truyện tiền thân Idriya.

 

Ở đây, Đức Thế Tôn nói với Tỳ Kheo này :

– Này Tỳ Kheo, không thể canh giữ được nữ nhân, không thể canh giữ được dù có sắp đặt. Vào đời trước, chính thầy đã thấy rằng mọi canh gác của mình đều là vô ích, thế thì nay thầy có thể mong thành công được sao?

Nói vậy xong, Đức Thế Tôn kể câu truyện quá khứ này.

Thuở xưa, khi vua Phạm Dự trị vì Ba – La – Nại, Bồ – Tát  thọ sanh làm một con vẹt. Một Bà – La – Môn ở nước Ca – Thi ( Kâsi ) đã nhận làm cha của hai anh em Bồ – Tát và đối xử với họ như con của mình. Bồ – Tát có tên là Potthapâda, và người em có tên là Râdha.

Bấy giờ, Bà – La – Môn này có một người vợ xấu xa trắc nết. Một hôm, có việc phải vắng nhà, Bà – La – Môn đã nói với hai chú vẹt:

– Này hai con, nếu mẹ của hai con để tâm làm việc tà hạnh thì hai con hãy ngăn cản nhé.

Bồ – tát nói :

– Thưa cha, chúng con sẽ làm đều đó nếu chúng con thấy có thể. Còn nếu thấy không thể thì chúng con sẽ giữ im lặng.

Rồi sau khi giao hai chú vẹt cho vợ mình trông coi, Bà – La – Môn liền ra đi. Từ ngày hôm đó, ngày nào vợ của ông cũng làm điều tà hạnh. Những khi thấy cảnh này, Radha vói với Bồ – tát :

– Anh ạ, cha chúng ta trước lúc ra đi có bảo chúng ta ngăn chặn việc làm tà hạnh của mẹ, bây giờ mẹ suốt ngày không làm điều gì ngoài hành tà hạnh. Vậy chúng hãy ngăn chặn mẹ.

Bồ -tát nói :

– Này em, em nói năng thật điên rồ. Dù em có thể dùng tay mang bà đi thì cũng không thể giữ được bà ta. Chớ có làm điều không thế ấy.

Nói vậy xong Bồ – tát đọc lên bài kệ :

Nửa đêm bao người đến

                          Này em, em có hay?

                          Em thật quá khờ dại

                          Khi có ý định này.

                          Tình người vợ không thể

                          Kiềm chế dục bà này.

Trình bày lý do như vậy xong, Bồ – tát không cho phép em mình nói với nữ Bà – La – Môn. Và bà này cứ vậy tiếp tục làm điều tà quấy một cách thỏa thích khi chồng vắng nhà. Khi trở về, Bà – La – Môn đã hỏi Patthapada về việc làm cuả vợ mình. Bồ – tát đã thành thật thuật lại tất cả những gì đã xảy ra và nói:

– Thưa cha, tại sao cha lại đi quan hệ với một phụ nữ xấu xa như vậy?

Rồi Bồ – tát nói thêm:

– Thưa cha, con đã thuật lại với cha những việc làm xấu xa của mẹ con, bây giờ chúng con biết là mình không thể ở đây được nữa.

Nói vậy xong, Bồ – tát cúi lạy nơi chân Bà – La – Môn rồi cùng với Radha bay vào rừng.

Kết thúc pháp thoại, Đức Thế Tôn thuyết giảng Tứ Thánh Đế. Kết thúc thời pháp, Tỳ Kheo luyến ái người vợ cũ tại gia chứng được quả Dự lưu. Rồi Đức Thế Tôn nhận diện tiền thân :

– Vào thuở đó, hai vợ chồng này là hai vợ chồng Bà – La – Môn , A – nan là Râdha, còn ta chính là Potthapâda.

Subcribe
Tags: