Radio 02: Xâu Chuỗi Trong Tâm Hồn | NDT Audio

20/11/2017 11:16 chiều0 commentsLượt xem:

Không phải mọi việc đều cần nói rõ ràng, cái quan trọng hơn nói rõ ràng, đó là: có thể gánh vác, có thể hành động, có thể hóa giải, có thể sắp xếp, có thể thay đổi, nghĩ về mình, càng phải nghĩ cho người khác, đây chính là Phật pháp.

Luận bàn:
Người hiểu bạn, không cần phải giải thích,
Người không hiểu bạn, giải thích cũng vô ích.

– Diễn đọc: Thiên Quang, Huy Lý, Quốc Hưng
– Sản xuất: NHÂN DUYÊN TÂM

Mp3 download
Subcribe