Phim truyện: TÂM DƯỢC ĐÀ LA NI (Dương Chi Tịnh Thủy Dược)

24/07/2014 4:57 sángChức năng bình luận bị tắt ở Phim truyện: TÂM DƯỢC ĐÀ LA NI (Dương Chi Tịnh Thủy Dược)Lượt xem:

tamduocdalani1

Biên kịch: NHÂN DUYỆN TÂM
Cố vấn: THÍCH CHƠN BÌNH
Chuyển bản dựng: Nhạc sĩ THÁI KHANG
Đạo diễn: VIÊN HÒA
Quay phim: TWEAT
Thư ký: GIÁC TƯƠI
Makeup & hóa trang: JERRY TRANG
Diễn viên:
THÍCH CHƠN BÌNH… sư Thầy
LINH TRANG TẦN… Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện
MỘNG THƯỜNG… Nữ Phật tử
Thực hiện: NDT Media
Nhạc trong film: xem tại đây

Subcribe