Radio 02: Xâu Chuỗi Trong Tâm Hồn | NDT Audio

20/11/2017 11:16 chiều0 comments
Radio 02: Xâu Chuỗi Trong Tâm Hồn | NDT Audio

Không phải mọi việc đều cần nói rõ ràng, cái quan trọng hơn nói rõ ràng, đó là: có thể gánh vác, có thể hành động, có thể hóa giải, có thể sắp xếp, có thể thay đổi, nghĩ về mình, càng phải nghĩ cho người khác, đây chính là […]

Xem thêm ›

Radio 01: Bố Thí Cúng Dường Thế Nào Là Đúng | NDT Audio

11/11/2017 2:58 chiều0 comments
Radio 01: Bố Thí Cúng Dường Thế Nào Là Đúng | NDT Audio

Kinh Kim Cang dạy: Không có người thí, vật thí, đối tượng nhận sự bố thí. Không nên trú ở Sắc – Thanh – Hương – Vị – Xúc – Pháp. Không trú ở đâu cả, mà làm bố thí mới đích thực là bố thí Ba La mật. Diễn […]

Xem thêm ›