Văn nghệ cúng dường Xuân Giáp Ngọ 2014

18/02/2014 7:38 chiềuChức năng bình luận bị tắt ở Văn nghệ cúng dường Xuân Giáp Ngọ 2014Lượt xem:

Đêm diễn cúng dường của nhóm NHÂN DUYÊN TÂM nhân ngày Lễ tháng Giêng đầu năm để chúc mừng cho buổi ra mắt DVD Xuân Từ Bi 2014 – Giáp Ngọ tại Viên Giác Thiền Tự – Đồng Nai.

vannghe_xuan2014 (1)

vannghe_xuan2014 (2) vannghe_xuan2014 (3)vannghe_xuan2014 (9)vannghe_xuan2014 (4) vannghe_xuan2014 (5) vannghe_xuan2014 (6) vannghe_xuan2014 (7) vannghe_xuan2014 (8)

Subcribe