Kỳ 02: Chùa Thôn Hang Ka | Thiện nguyện NDT số 35 (Hành Trình Vạn Dặm)


Phóng sự báo cáo chuyến thiện nguyện NDT số 35 cùng Hành Trình Vạn Dặm Kỳ 02 tại Chùa Thôn Hang Ka – Xã Lộc Bảo, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng. Phát 150 phần quà cho các trẻ em dân tộc Châu Mạ và 40 phần quà cho các bác cao niên trong lớp học tình thương xóa mù chữ.
💝 Mọi chi tiết hỗ trợ cho Chùa Thôn Hang Ka, quý vị vui lòng liên hệ:
Sư cô Nhiên Liên (0902761923) hoặc Sư cô Liên Quang (0938333992)

Kỳ 01: Chùa Thôn Hang Ka

Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *