Tổng kết THU – CHI (NDT 05 + 06 + 07 + 08)

26/10/2014 7:38 sángChức năng bình luận bị tắt ở Tổng kết THU – CHI (NDT 05 + 06 + 07 + 08)Lượt xem:

TỔNG THU (tính đến 26/10/2014) : NDT 05 + NDT 06 + NDT 07 + NDT 08

* Qũy còn: 16.790.000+ 630 USD + 100 AUD + 150 kg gạo + 14 thùng mì + 2 thùng quần áo

– Phuong Vy Do = 4.200.000
– Trương Thị Bích Liên = 1.000.000
– Jess Phạm = 1.000.000
– Như Linh = 200.000
– Thùy Phương = 500.000
– Phuong Quach = 500.000 + 500.000
– Mỏa Nhoạn = 500.000 + 500.000
– Vicky Dong = 500.000 + 500.000
– MC Duc Loi = 200.000
– Diệu Thảo = 2.000.000 (tiền gạo)
– Bạn Diệu Thảo = 2.000.000 (tiền gạo)
– Phật tử hảo tâm = 6.000.000 (nấu cơm chay)

* TIỀN QUỸ NHÓM Q4:
– Trương Thị Bích Liên = 900.000
– Ngong Quach = 500.000
– Jerry Bui = 500.000 (thành viên mới)
– Trinh Huong Tram (thành viên mới) = 500.000

TỔNG KẾT: 39.290.000 + 630 USD + 100 AUD + 150 kg gạo + 14 thùng mì + 2 thùng quần áo


TỔNG CHI (tính đến 26/10/2014) : NDT 05 + NDT 07 + NDT 08

1/ NDT 05: CHÙA LÂM QUANG

– 300 phần cơm chay = 5.000.000
– Phí vận chuyển = 100.000
– Công tác phí = 100.000
– Xà bông LIX 6kg = 05 x 125.000 = 625.000
– Khăn tắm = 120 x 8.000 = 1.200.000
– Sữa tắm = 10 x 35.000 = 350.000
* NDT 05:  7.375.000

2/ Khảo sát cho NDT 07 : Đà Lạt

– Xăng + phí cầu đường = 2.000.000
– Nhà nghỉ = 300.000
– Công tác phí = 500.000
* Khảo sát: 2.800.000

3/ NDT 07: Đà Lạt – Đức Trọng

– Xe 30 chỗ = 8.300.000
– Bồi dưỡng tài xế  = 400.000
– Xe tải = 5.000.000
– Nhà nghỉ (2 đêm cho 30 ngườ) = 3.000.000
– Kỹ thuật viên âm thanh (01 người) = 500.000
– Kỹ thuật viên ánh sáng (02 người) = 800.000
– Âm thanh ánh sáng = 1.000.000
– Pháo + khói (hiệu ứng sân khấu) = 1.000.000
* NDT 07: 20.000.000

4/ NDT 08: Bệnh viện tâm thần Tiền Giang

– Xăng xe 16 chỗ = 700.000
– Lương tài xế = 450.000
– Phí cầu đường = 160.000
– Ăn sáng cho đoàn = 160.000
– 15 chai nước ngọt 2L = 230.000
– Nguyên vật liệu 250 phần = 2.518.000
* NDT 08: 4.218.000

TỔNG KẾT = 34.393.000


CÂN ĐỐI THU – CHI (NDT 05 + NDT 06 + NDT 07 + NDT 08)

TỒNG THU: 39.290.000 + 630 USD + 100 AUD + 150 kg gạo + 14 thùng mì + 02 thùng quần áo
TỔNG CHI: 34.393.000

Còn lại: 4.897.000 + 630 USD + 100 AUD + 150 kg gạo + 14 thùng mì + 02 thùng quần áo

Subcribe