Nguồn gốc và ý nghĩa ra đời lá cờ Phật Giáo (video tư liệu)

25/05/2015 11:26 sángChức năng bình luận bị tắt ở Nguồn gốc và ý nghĩa ra đời lá cờ Phật Giáo (video tư liệu)Lượt xem:

Lá cờ Phật Giáo do đại tá không quân người Mỹ (Henry Steel Olcoott – SN: 2/8/1832 – 17-2-1907) trong một lần gặp nạn, ông đã nhìn thấy 5 màu hào quang này gồm có: Trắng – Cam – Đỏ – Xanh – Vàng. Duyên lành đã đưa ông đến gặp một vị sự người Tích Lan để phát họa ra lá cờ này với ý nghĩa là sự thể hiện hòa hợp của 5 châu, tượng trưng cho ngũ căn và ngũ lục.

cophatgiao

*** Chỉ duy nhất Phật Giáo ta có chiếc lá cờ đặc biệt riêng do liên hiệp quốc công nhận.

Subcribe