Âm nhạc: HOA ĐĂNG ĐÊM DI ĐÀ (Quang Hà Official)

08/01/2015 6:32 sángChức năng bình luận bị tắt ở Âm nhạc: HOA ĐĂNG ĐÊM DI ĐÀ (Quang Hà Official)Lượt xem:

Sáng tác: Vũ Ngọc Toản
Ca sỹ: Quang Hà
Đạo diễn: Viên Hòa
Thư ký trường quay: Giác Tươi
Quay phim: Đại Pro | Học Iris
Thực hiện: NHÂN DUYÊN TÂM | N2 MEDIA
Sản xuất: Viên Giác Thiền Tự

Subcribe