Tụng Kinh A Di Đà – Thích Trí Bửu


Video trì tụng Kinh A Di Đà – Sa môn Thích Trí Bửu

Mp3 download

– Mix & Master: N2 Media
– Thực hiện: Nhân Duyên Tâm

💝 Ủng hộ quỹ phụng sự Phật Pháp:
💳 http://nhanduyentam.org/bank
💳 Donate Paypal: https://paypal.me/nhanduyentam

Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *