Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật (Kinh Di Giáo) – Sa môn Thích Trí Bửu


Video trì tụng Kinh Di Giáo về những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Niết Bàn qua giọng tụng của thầy Thích Trí Bửu.

Mp3 download

– Mix & Master: N2 Media
– Thực hiện: Nhân Duyên Tâm

💝 Ủng hộ quỹ phụng sự Phật Pháp:
💳 http://nhanduyentam.org/bank
💳 Donate Paypal: https://paypal.me/nhanduyentam

Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *