Thông báo: Ra mắt trang phim Nhân Duyên Tâm

NDT Film (http://film.nhanduyentam.org) là một trang con độc lập bao gồm tất cả các serie phim truyện, biểu diễn sân khấu nhạc kịch mà Nhân Duyên Tâm đã, đang dàn dựng, thực hiện và sản xuất. Đến trang film…

 

TỪ Thiện Xã Hội

Xem thêm tại chuyên mục này →

Âm Nhạc

Xem thêm tại chuyên mục này →

Phim Truyện

Xem thêm tại chuyên mục này →

TIN MỚI

Ăn Mày Thành Xá-Vệ Và Thái Tử Kỳ-Đà

23/11/2017 11:29 sáng0 comments
Ăn Mày Thành Xá-Vệ Và Thái Tử Kỳ-Đà

A-la-hán ăn mày Giáo pháp của đức Phật vô cùng bình đẳng, không có sự chênh lệch giai cấp, không có sự phân biệt giàu nghèo. Lúc đức Phật thuyết pháp tại tinh xá Kỳ Viên, đến bữa ăn là phải ôm bát ra ngoài hành hóa. Lúc Ngài khất […]

Xem thêm ›

NHẬN DIỆN KHỔ ĐAU

21/11/2017 3:28 chiều0 comments
NHẬN DIỆN KHỔ ĐAU

“Con người chúng ta còn nhiều khổ đau vì chúng ta còn quá nhiều chấp trước lý sự. Vì chúng ta không từ, không bi, không hỷ, không xả nổi nên chúng ta còn khổ đau dài vô tận. Phải nhận diện được khổ đau, phải nhận diện được nguyên […]

Xem thêm ›

Radio 02: Xâu Chuỗi Trong Tâm Hồn | NDT Audio

20/11/2017 11:16 chiều0 comments
Radio 02: Xâu Chuỗi Trong Tâm Hồn | NDT Audio

Không phải mọi việc đều cần nói rõ ràng, cái quan trọng hơn nói rõ ràng, đó là: có thể gánh vác, có thể hành động, có thể hóa giải, có thể sắp xếp, có thể thay đổi, nghĩ về mình, càng phải nghĩ cho người khác, đây chính là […]

Xem thêm ›

Việc Cừu Oán Lớn Nhất Trên Thế Giới Không Qua Được Sát Sanh

19/11/2017 10:55 sáng0 comments
Việc Cừu Oán Lớn Nhất Trên Thế Giới Không Qua Được Sát Sanh

Quả báo sát sanh thật khó lường ********************** Việc cừu oán lớn nhất trên thế giới không qua được sát sanh. Cho nên : “Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền”. Bạn giết cha anh của người ta, người ta phải giết cha, anh của bạn. Ðó là chuyện […]

Xem thêm ›

Muốn Biết Một Người Có Vận Mệnh Tốt Hay Không?

10:16 sáng0 comments
Muốn Biết Một Người Có Vận Mệnh Tốt Hay Không?

Muốn biết một người có vận mệnh tốt hay không, chỉ cần xem cách họ nói chuyện là biết ! Lời nói chính là biểu hiện rõ rệt nhất của một người có đức hay không, lời nói cần giữ thủ đức, có như vậy mới giữ được phúc báo. […]

Xem thêm ›

Tài Nghị Luận Của Tôn Giả Ca Chiên Diên

17/11/2017 1:11 chiều0 comments
Tài Nghị Luận Của Tôn Giả Ca Chiên Diên

Vâng  theo  lời dạy  của  đức  Phật, tôn  giả Ca  Chiên Diên,  vị “luận nghị  đệ  nhất” trong hàng tăng chúng đã  tuyên dương  chủ  trương “bốn tính bình đẳng”.  Nhưng rất đông  Bà-la-môn biết được, không ai tin  phục  tôn  giả. Hễ có cơ hội là họ tìm đến  Ca Chiên […]

Xem thêm ›

33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm

14/11/2017 2:00 sáng0 comments
33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm

33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm   1. Cáp Lỵ Quán Âm: Vua Đường Văn Tông thích ăn thịt con hàu, một ngày nọ vua bắt được một con sò lớn, vua dùng dao mổ hoài mà không mở được vỏ sò, ông mới đốt hương cầu nguyện, con sò hóa thành Quán Âm Đại […]

Xem thêm ›

THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LÀ CHÂN THẬT

12:22 sáng0 comments
THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LÀ CHÂN THẬT

Kinh A Di Đà Đức Phật dạy rằng: “Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.” Hòa Thượng Thích Thiền Tâm khai thị rằng: Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu mà suy lường cảnh thánh. […]

Xem thêm ›

Radio 01: Bố Thí Cúng Dường Thế Nào Là Đúng | NDT Audio

11/11/2017 2:58 chiều0 comments
Radio 01: Bố Thí Cúng Dường Thế Nào Là Đúng | NDT Audio

Kinh Kim Cang dạy: Không có người thí, vật thí, đối tượng nhận sự bố thí. Không nên trú ở Sắc – Thanh – Hương – Vị – Xúc – Pháp. Không trú ở đâu cả, mà làm bố thí mới đích thực là bố thí Ba La mật. *Giọng […]

Xem thêm ›

TÍCH TRUYỆN ĐỨC PHẬT VÀ NGƯỜI GÕ ÐẦU LÂU

09/11/2017 12:05 sáng0 comments
TÍCH TRUYỆN ĐỨC PHẬT VÀ NGƯỜI GÕ ÐẦU LÂU

Ai hiểu rõ hoàn toàn … Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Vangìsa. Thuở ấy, tại thành Vương Xá có một người Bà-la-môn tên Vangìsa, có tài biết được người chết sanh về đâu. Ông cứ việc […]

Xem thêm ›